malolactische gisting

De Malolactische gisting is een proces in het maken van wijn waarbij appelzuren in melkzuur en koolstofdioxide worden omgezet. Deze gisting geschiedt onder impuls van een bacteriesoort , die – net als de gistcellen voor de alcoholische gisting – op de schil van de druif zaten. Strikt genomen is de term “gisting” dus niet juist.